Friday, December 11, 2009

КОКИНО - фото запис

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-43Small.jpg?t=1260386958
1. Летово бев на Кокино и ова е фото запис од преубавите моменти        Повеќе ».....

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-6Small.jpg?t=1260387154
2. Од далеку мислиш дека има неколку Кокина
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-9Small.jpg?t=1260387426
3.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-10Small.jpg?t=1260387582
4.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-3Small-2.jpg?t=1260387515
5.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-1Small-2.jpg?t=1260388736
6.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-12Small.jpg?t=1260388805
7. На ова место се оставаат колите и натака се оди пеш
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-13Small.jpg?t=1260388899
8. Успонот не е преголем, има 15 минутно пешачење
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-14Small.jpg?t=1260388997
9. Од врвот има прекрасен поглед на сите четири страни
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-15Small.jpg?t=1260389098
10.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-16Small.jpg?t=1260389156
11.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-23Small.jpg?t=1260389288
12.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-24Small.jpg?t=1260389335
13.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-25Small.jpg?t=1260389387
14.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-26Small.jpg?t=1260389439
15.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-27Small.jpg?t=1260389560
16.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-28Small.jpg?t=1260389616
17.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-31Small.jpg?t=1260389671
18.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-30Small.jpg?t=1260389712
19.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-34Small.jpg?t=1260389750
20.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-35Small.jpg?t=1260389810
21.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-36Small.jpg?t=1260389856
22.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-37Small.jpg?t=1260389894
23.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-38Small.jpg?t=1260389937
24.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-39Small.jpg?t=1260389991
25.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-17Small.jpg?t=1260390033
26.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-40Small.jpg?t=1260390174
27.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-18Small.jpg?t=1260390221
28.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-20Small.jpg?t=1260390290
29.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-21Small.jpg?t=1260390364
30.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-22Small.jpg?t=1260390423
31.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-46Small.jpg?t=1260390491
32.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-48Small.jpg?t=1260390554
33.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-49Small.jpg?t=1260550244
34. Тука кликнете за да ја видите локацијата на Кокино на maps.google.com
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-50Small.jpg?t=1260550598
35.  На оваа и на долната мапа ке го најдете патот до Кокино. Воздушно Кокино од Скопје е одалечено 70 километри а патно е 100 километри.
http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/SkopjeKumanovo-Large.jpg
36. Попат до Кокино можно е да посетите уште неколку локации зависно од вашата желба и расположиво бреме:

  1. На локацијата број еден може да се посетат пет цркви на едно место.5-те Цркви (Лавра) кај Дељадровце ... близу Миладиновце и Рафинеријата ОКТА ... ... Манастирски комплекс Св. Ѓорѓи с. Дељадровце ...
  2. Во Куманово има три цркви: Св.Никола, Света Троица и Св.Ѓорѓи.
  3. На оваа локација можете да го посетите меморијалниот споменик Заебарњак.
  4. На оваа локација можете да ја посетите Костоперска карпа и двете цркви св.Петка и св.Ѓорѓи 
  5. Тука е прекрасната Црква Св.Ѓорѓи Старо Нагоричане
  6. Меморијален комплекс Пељинце.
  7. Манастир Свети Прохор Пчињски
  8. Кокино
  9. Бања Стрновац
 

No comments:

Post a Comment

About Me

Followers

Site Meter